Filantropi

Baitul Mal dan Distribusi Zakat Dalam Al-Quran

Artikel ini akan menguraikan konsep zakat dalam al-quran yang diawali dengan pembahasan umum mengenai konsep baitul mal sebagai tempat pengumpulan dana zakat. Bayt al-Māl (secara harfiah berarti Rumah Harta), digunakan sebagai padanan untuk Rumah Perbendaharaan tempat penyimpanan dana publik) adalah konsep Islam yang dibangun di atas tiga faktor utama: kekayaan, kepercayaan dan keadilan sosial-ekonomi. Jelas […]
  • 6 min read
  • Okt 31, 2020